Regelbunden utvärdering lönar sig

2014-01-07

RJ fortsätter utvärdera open access och ser att resultaten visar på fortsatt positivt inställda forskare, men nya förslag på publiceringslösningar har dykt upp.

Det till synes självklara att forskningsresultat ska vara tillgängliga för alla, kompliceras så snart man kommer in på frågan hur. Forskningsfinansiärer ställer krav på open access och stödjer dessa på olika sätt. För att förstå hur vårt OA-stöd fungerar i praktiken undersöker RJ varje år hur forskarna som finansieras av RJ tillämpar stiftelsens riktlinjer.

– Årets undersökning visar, precis som förra året, att de flesta forskare är positivt inställda till OA-publicering, säger Britta Lövgren på RJ.

– Nytt för i år är att en del forskare har nämnt arkiv på nätet som ett sätt att tillgängliggöra sina resultat. Det fungerar kanske i vissa fall men alla arkiven är inte tillgängliga utan kräver i vissa fall att besökare betalar en avgift – vilket innebär att det inte open access. Dessutom är det viktigt att det sker en vetenskaplig bedömning innan resultaten läggs ut.

I undersökningen visade det sig att kostnaderna för OA-publicering varierar kraftigt mellan olika publiceringslösningar. Som ett resultat av undersökningen har RJ tagit beslutet att höja bidraget till OA-publicering. I och med 2013 års beslut får ett projekt minst 50 000 kronor i OA-bidrag. Detta gäller anslag som pågår i maximalt 3 år och finansierar högst en 75-procentig anställning. För större projekt beräknas bidragets storlek proportionellt mot arbetstidsvolymen.

Nya frågor inom OA

Två frågor som är aktuella i diskussionerna om OA just nu är dels article-processing charge (APC) och frågan om vem som ska bära kostnaderna för OA-publicering, dels frågan om även monografier ska publiceras open access.

- Vi följer frågan om APC. Vi ser gärna att forskarna även publicerar monografier open access, säger Britta Lövgren.

RJ ger bidrag för detta, produktionsbidrag, och vi ser gärna att fler forskare gör det. Under 2013 kommer alltså forskarna få mer medel än tidigare för att publicera open access. RJ kommer att fortsätta att följa upp hur forskarna tillämpar våra riktlinjer om OA-publicering.