Blir partierna allt mer lika?

2014-02-06
Blir partierna mer lika varandra?

Under ett seminarium i samarbete med RIFO och riksdagen presenterade en forskargrupp ledd av statsvetaren Mats Sjölin sin forskning om moderna partier, och om de blir mer lika varandra.

RJ har sedan ett antal år tillbaka stött forskning som handlar direkt om riksdagen. I ett antal seminarier har forskarna presenterat sin forskning för de närmast berörda, riksdagsledamöterna.

Det senaste seminariet handlade om så kallade kartellpartier, och en antal forskare presenterade sin forskning. Forskningen handlar om huruvida partigrupperna har blivit allt mer homogena, om de till följd av utvecklingen har avpolitiserats och professionaliserats. Detta skulle bland annt kunna vara en följd av medielogiken och medialiseringen som i dag kräver en allt mer professionell organisation, och detta på bekostnad av masspartierna och kopplingen till civilsamhället som det ger.

Denna nya typ av partier - så kallade kartellpartier - ska enligt teorierna odla mer likartade partikulturer, men en minskad partilojlaitet, vilken antas minska i samma grad som individernas makt ökar.

Men stämmer detta? Motsvarar teorierna om kartellpartierna verklighetern, finns det empiriskt stöd för hypoteserna?

Forskarnas svar var nja. Visserligen har medialiseringen påverkat pariterna och gjorde dem mer ängsliga i vissa frågor. Å andra sidan finns det mycket som inte motsvarar teoriernas hypoteser. Det tycks inte som konfliktern minskat, och inte heller har partikulturerna börjat bli mer likartade.

Forskarna som presenterade sin forskning var professor Mats Sjölin, Linnéuniversitet, fil.dr Katarina Barrling, Uppsala universitet, docent Douglas Brommesson, Lunds universitet, porfessor Anne-Marie Ekengren, Göteborgs universitet, fil.dr Henrik Enroth, Linnéuniversitetet, docent Magnus Hagevi, Linnéuniversitet, fil.dr Karl Loxbo, Linnéuniversitet och docent Helena Stensöta Olofsdotter.

Samtliga forskare skriver om samma forskning i senaste numret av Statsvetenskaplig tidskrift (2014:1, årg. 116), som har ett temanummer om de förändrade villkoren för riksdagens partigrupper.