Flexit fyller på med nya forskare

2014-09-09

Tre nya Flexit-forskare står rustade att inom kort ta sig an sina respektive projekt. Att byta miljö, att vara en akademisk resurs för företagen och att samtidigt utveckla nya kompetenser har varit starkt drivande skäl till att forskarna sökt sig till Flexit.

Christofer Laurell är ekonom och verksam vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Hans forskning handlar till stor del om hur digitalisering och nya medier påverkar företags sätt att marknadsföra sig.

Bild på Christofer Laurell

Christofer Laurell, Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.

– Det var en tidigare kollega och Flexit-forskare, Magnus Roos, som tipsade mig om programmet och jag såg det som en chans att vara med och bygga en bro mellan akademi och näringsliv. Jämfört med andra finansieringar ser jag Flexit som unikt i sitt slag, då man här får möjlighet att komma företag nära genom att vara en aktiv deltagare i verksamheten istället för observatör, säger Laurell, som börjar sitt Flexit-projekt hos bokförlaget och kunskapsföretaget Volante i november.

– Jag ser fram emot att påbörja mitt projekt som går under namnet "Sociala medier och samspelet mellan konsumentengagemang, evenemang och platsvarumärken". I projektet kommer jag med hjälp av sociala medier studera hur olika evenemang bidrar till platsvarumärkens attraktivitet och konkurrenskraft.

Volante har en tradition av att arbeta nära forskningen och har tidigare arbetat med uppdrag inom bland annat stads- och destinationsutveckling, kulturen samt idrottens samhällsekonomiska värden. Sociala medier innebär nya möjligheter att analysera frågeställningar inom de här områdena.

– Genom de sociala medierna kan man få fram en enorm mängd data. Det förklarar varför allt fler företag är intresserade av att använda sig av de nya medierna för att kommersialisera nya verksamheter och produkter. Det ska bli spännande att genom Flexit få vara del av ett sådant här sammanhang och hitta balansen mellan min egen forskning och projekten på företaget. Jag ser fram emot att såväl bidra med kunskap som att utveckla nya kompetenser för egen del, konstaterar Christofer Laurell.

En väg tillbaka till forskning

Björn Lidestam, biträdande professor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet, såg genom Flexit en chans att få forska på allvar igen efter ett antal år med undervisning som huvuduppgift. Projektet ska genomföras på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Bild på Björn Lidestam
Björn Lidestam, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet.

  – Förutom forskningen så ser jag en möjlighet att meritera mig i branschen och lära känna nya människor samt "ta av mig skygglapparna". Jag kom till universitetet som doktorand -98 så det var dags för ett miljöombyte, berättar Lidestam.

Björns projekt "Självförklarande väg" handlar om att titta på möjligheterna att minimera behovet av skyltar, textinformation och markeringar i den yttre trafikmiljön.

– Ja, bakgrunden är att olyckor ofta sker som ett resultat av att förare inte har fokus på grund av för mycket eller motstridig information i den yttre miljön. Mitt projekt handlar om att minska behovet av den typen av regelstyrd information, berättar Björn Lidestam och fortsätter:

– Jag siktar på att följa två huvudprinciper i projektet. För det första, att trafikmiljön ska vara så självförklarande som möjligt, så att föraren inte blir "överbelastad i huvudet" och gör farliga misstag. För det andra, att trafikmiljön ska vara så självförklarande att risken för misstag blir minimal, och att eventuella misstag inte får farliga konsekvenser.

– Metodutveckling för att mäta kognitiv belastning och uttröttbarhet i trafiksituationer kommer att ingå. Jag har också idéer om ett stödsystem för den inre förarmiljön även om projektet i första hand handlar om den yttre miljön. Det ska bli jättespännande att sätta tänderna i detta projekt, som jag börjar med redan i september.

Fortsätter med det ideella arbetet

Röda Korset är först inom den ideella sektorn att delta i Flexit-projektet i och med årets fjärde utlysning. Något som uppskattas av Margareta Ottosson, chef för organisationens enhet Idé och lärande.

– Ja, det passade oss mycket bra och det ska bli spännande att koppla an till forskningsvärlden. Röda Korset samarbetar av tradition med forskare men det blir första gången på min enhet, konstaterar hon.

Enheten Idé och lärande arbetar både internt och utåtriktat. Dels handlar verksamheten om att informera om humanitära värderingar och sprida kunskap om den humanitära rätten, dels om intern kompetensutveckling i form av digitala och traditionella kurser, evenemang med mera.

Bild på Malin Gawell
Malin Gawell, företagsekonom vid Södertörns högskola och Umeå universitet.

Den 1 november börjar Malin Gawell som Flexit-forskare på enheten. Malin är företagsekonom med socialt entreprenörskap, socialt företagande och civilsamhället som sitt huvudsakliga forskningsintresse. Hon delar idag sin tid mellan Södertörns högskola och Umeå universitet.

– För många forskare är ett sådant här projekt ett stort steg att ta, men för mig känns det mer som en fortsättning. Jag har bakgrund inom Röda Korset då jag i 20-årsåldern jobbade ideellt såväl inom ungdomsverksamheten som katastrofhjälpen så det blir roligt att komma tillbaka. Jag har också suttit med i Riksbankens Jubileumsfonds områdesgrupp för forskning om civilsamhället där det handlade mycket om utvecklingen av forskningen inom detta framväxande område, berättar hon.

Malin kommer i projektet att jobba med Röda Korsets utvecklingsarbete samt forska kring de insatser som görs.

– Malin ska bland annat titta på hur vi följer upp vårt värderingsarbete kvalitativt medan indikationerna tidigare har varit kvantitativa, förklarar Margareta Ottosson.

– Det är viktigt att koppla arbetet till entreprenörskap och ledarskap och det handlar också om konsten att berätta historien vilket ligger nära Röda Korsets vardagsarbete. Genom min tidigare forskning och erfarenhet har jag vanan att jobba nära organisationer och träffa många människor vilket jag ser som en stor fördel. Jag tar med mig de erfarenheter jag har och går nu in för nya utmaningar vilket känns spännande, säger Malin Gawell.