RJ:s nya styrelseordförande

2014-12-22
RJ:s nya styrelseordförande

Maarit Jänterä-Jareborg tog sin juris kandidatexamen i Helsingfors vid 23 års ålder och blev vicehäradshövding några år senare, efter tingsmeritering, parallellt med licentiatstudier vid Helsingfors universitet.

Hon disputerade i Uppsala år 1989 och är sedan 1998 professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet,. Att hon ville studera juridik med fokus på privaträtt och familjerätt och ha en internationell profil bestämde hon sig för tidigt i livet.

– Ja, jag hade ambitiösa föräldrar som satte mig i en engelskspråkig skola från tidig ålder. Där fick jag vänner från hela världen och när jag blev lite äldre märkte jag mer och mer hur infekterade rättsliga frågor kunde bli och de skillnader som finns mellan olika länder inom dessa frågor. Där väcktes intresset för juridiken och viljan att göra något internationellt med den, berättar Maarit Jänterä-Jareborg.

Ämnessakkunnig vid EU-inträdet

Hon har sedan dess hunnit skaffa sig en lång meritlista med bas i Uppsala och Sverige sedan 1983. Bland annat som dekanus för Juridiska fakulteten 2004 -2008, som utbildare och föreläsare i Sverige och utomlands och som ämnessakkunnig i Regeringskansliet i mitten av 90-talet.

– Vid tiden för EU-inträdet uppkom ett stort behov av specialistkompetens. Vi skulle in i ett etablerat rättsligt samarbete inom EU:s regi vilket innebar att det plötsligt skulle tas över eller förhandlas en lång rad EU-regleringar. Min specialistkunskap blev efterfrågad och jag kastades in i både spännande och krävande förhandlingar.

– Jag var universitetslektor och docent här i Uppsala vid tiden för EU-inträdet och jag ägnade därefter några år åt uppdraget som ämnessakkunnig i Justitiedepartementet tills jag fick min professur. Numera fungerar jag som konsult där vad gäller de internationella frågorna, sitter i arbetsgrupper och är aktiv som expert i olika statliga utredningar. Jag sätter stort värde på detta utbyte med de lagförberedande arenorna. Min forskningskompetens och erfarenheter kommer till omedelbar användning, samtidigt som jag kan föra över det senaste till mina studenter, berättar hon.

Den globala familjen i fokus

Maarit Jänterä-Jareborg har i sin forskning under en lång tid intresserat sig för den globala familjens rättsliga, kulturella och religiösa utmaningar. För hennes del blev denna forskning ett startskott till ett stort mångdisciplinärt forskningsprogram där bland annat rättsvetare, teologer, samhällsvetare, och humanister deltar. Programmet, "The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy", kvalificerade sig år 2008 som en 10-årig Center of Excellence-satsning av Vetenskapsrådet.

– Inom ramen för detta program håller jag för närvarande på med ett projekt om familjerätten för iranier i Sverige och ett projekt om barn i gränslandet mellan samhället, familjen och kulturen. Ett annat av mig lett projekt handlar om kvinnors rättigheter och eliminering av diskriminering av kvinnor, i globalt perspektiv. Här sker forskningen inom ramen för The Hague Academy of International Law (grundad 1923) och ett 20-tal unga forskare från alla världsdelar medverkar, berättar Maarit.

Första kontakten med Riksbankens Jubileumsfond skedde när hon innan sin professur fick forskningsmedel för ett projekt om familjerättens europeisering. Hon har också fått medel för forskningsinitiering från RJ.

– Ja, RJ är nog den viktigaste finansiären inom humaniora och samhällsvetenskap, inte minst för att RJ fokuserar på forskning inom just dessa områden som annars ofta hamnar i skymundan av naturvetenskaperna. RJ spelar en fantastiskt viktig roll, konstaterar Maarit.

Nya former för att utnyttja forskningspengarna

Däremot ingick det inte i hennes framtidsplaner att få erbjudande om posten som styrelseordförande i Riksbankens Jubileumsfond.

– Nej, faktiskt inte. När jag lämnade dekanuppdraget hade jag bestämt mig att satsa mindre på att utbilda externt och mer på själva forskningen och det internationella samarbetet vilket bland annat kräver att man reser mycket. Men när jag fick frågan så tänkte jag "varför inte?"

– Det känns oerhört viktigt att främja internationaliseringen av den svenska forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap och den internationella synligheten av svensk forskning på området. En ständig förnyelseprocess måste pågå där man också löpande testar och främjar nya former. Det här är något som RJ traditionellt är bra på. Jag hoppas kunna bidra ännu mer till detta som ordförande utifrån mina erfarenheter och kunskaper, säger Maarit Jänterä-Jareborg, som tillträdde sin nya post den 1 november 2014.