Flexit-projekt ska jobba med stödstrukturer

2015-03-30

Elisabet Höög, doktor i folkhälsovetenskap med inriktning mot organisationsutveckling, är ny Flexit-forskare på FoU Välfärd vid Region Västerbotten. Projektet bär titeln "Sammanhållen vård och omsorg i en spretig verksamhetsmiljö – stödstrukturer i praktiken".

Elisabet Höög har fram till projektets början delat sin tid mellan Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet och Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Projektet passar henne väl då hon såväl har erfarenhet av att samarbeta med FoU Välfärd som att arbeta utanför akademin.

Elisabet Höög

– Själva forskningsområdet folkhälsovetenskap med inriktningen mot organisationsutveckling halkade jag in på för 17 år sedan. Jag studerade på personalvetarprogrammet med en inriktning som ledde till en magisterexamen i arbets- och organisationspsykologi i Umeå. Jag är van vid att dela min tid mellan akademi och praktisk verksamhet eftersom det är en förutsättning när det gäller den här typen av aktionsforskningsansats. Man behöver hela tiden vara i närheten av processerna, berättar Elisabet Höög, och fortsätter:

– Det är en svår roll som ligger nära konsultrollen. Min bakgrund är till stor del inom offentlig verksamhet och jag har också jobbat parallellt i verksamhetsutvecklarrollen.

Fullt fokus på forskningen

När Flexit-projektet blev aktuellt hade Elisabet Höög redan varit anlitad som forskare till Region Västerbotten sedan september i fjol. 25 procent av Flexit-projektet påminner därför till stor del om hennes redan pågående samarbete med enheten.

– Det stämmer. Jag har som uppdrag att utveckla och förstärka "F:et" i FoU-verksamheten. Jag skulle just påbörja en postdok-tjänst när den här möjligheten dök upp och jag kände direkt att det var en unik möjlighet att få arbeta på det här sättet.

Strategier för hållbara strukturer

I Flexit-projektet tittar hon på olika typer av stödstrukturer för sammanhållen vård och omsorg i efterdyningarna av den nyligen avslutade fyraåriga nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" som FoU Välfärd arbetat med regionalt. I detta arbete utreds hur man strategiskt ska gå till väga för att uppnå anpassade, hållbara strukturer som stödjer utveckling av, och förutsättningar för, vård och omsorg i samverkan där den enskilda människan står i fokus.

– Frågor vi ställer oss är bland annat hur FoU Välfärd kan stödja lokala miljöer, hur man kan samverka bättre, vem och vilka som ska stödjas och hur man tar reda på vilket stöd som behövs. För mig som forskare är detta ett fantastiskt tillfälle att få tillgång till en regional struktur att arbeta i. Mitt personliga mål är att vi ska ha kommit långt i det gemensamma arbetet med dessa frågor när jag är färdig.

– 25/75-tjänsten som Flexit-projektet innebär, gör att jag nu får större möjlighet att fokusera på forskningen, sittande rent fysiskt mitt i den miljö min forskning handlar om, och därmed lättare kunna bidra till utveckling, säger Elisabet Höög.

Elisabet Höög kommer att vara in-houseforskare hos FoU Välfärd de första två åren av projektet och sedan ha sin bas på enheten för Epidemiologi och global hälsa på universitetet under det tredje året. Alla tre åren kommer dock att präglas av samverkan mellan FoU Välfärd och universitetet.