Kvinnor, makt och golf

2015-09-16

Till professionen är Sophie Linghag genusforskare inom organisation och ledning, på fritiden är idrott ett stort intresse. Genom Flexit–tjänsten kan de två sfärerna mötas. Hon ska studera jämställdhetsarbetet inom Svenska Golfförbundet.

Vad krävs för att lyckas med jämställdhetsarbete inom den ideella sektorn, med dess speciella villkor? Vilka är de organisatoriska förutsättningarna? Det hoppas Sophie Linghag, doktor i ekonomi, veta mer om när hennes Flexit-projekt på Svenska Golfförbundet är avslutat.

Sophie Linghag– Jag har sedan länge haft en vilja att kombinera mitt forskningsintresse om genus, organisation och ledning med mitt idrottsintresse och har nu fått en sådan möjlighet. Jag har sett behov av ökad kunskap och forskning inom idrotten. Flexit-anställningen ger möjlighet att bidra både till utveckling av ny forskning och till idrottsorganisationer.

Medan det finns en del kunskap om kvinnors och mäns jämställdhetsarbete inom näringsliv och offentlig sektor, så saknas sådan kunskap i stort sett inom den ideella sektorn, menar Linghag. Hennes uppdrag handlar om att undersöka Svenska Golfförbundets jämställdhetssatsning Vision 50/50. Den syftar till att öka andelen kvinnor på ledande positioner i förbundets olika delar och att få med fler kvinnliga golfare bland medlemmarna. Forskningen kan ha betydelse för hur visionen lyckas, men också ge vägledning för andra organisationer inom idrottsrörelsen som vill satsa på jämställdhet.

Sophie Linghag är förväntansfull inför forskningsuppgiften. Hon ser egentligen bara ett problem: att begränsa sig.

– Svårigheter kan finnas i att behöva välja, att göra olika vägval i forskningsprocessen. Antagligen kommer det under studien av förändringsprocessen uppstå många intressanta aspekter att belysa
och där det samtidigt blir omöjligt att följa alla spännande spår.

Bra att lämna universitetet

För närvarande arbetar Sophie Linghag som universitetslektor vid centrum för genusforskning vid Karlstads universitet, under hösten blir hon affilierad till Ersta Sköndal högskola och till civilsamhällesforskningen och det är där hon kommer att vara anställd det tredje året på Flexit-tjänsten. Men först väntar alltså två år på Golfförbundet. Hon är inte orolig för att som forskare lämna universitetet och bli en del av en organisation. Tvärtom, det kommer att underlätta hennes jobb.

– De stora möjligheterna finns i det nära samarbetet och relationerna som uppstår mellan praktiken och forskningen. Jag ser fram emot att vara med och främja ett stimulerande samarbete och att det ska vara fruktbart för både utveckling av ny forskning om organisation, ledning och jämställdhetsarbete inom idrotten och för utveckling av idrottsorganisationer.

Rollen som forskare på Golfförbundet är tydlig, tycker hon.

– Med en medvetenhet om Flexit-tjänstens uppbyggnad och förväntningarna på den forskning som ska bedrivas med anslaget från RJ, tror jag förutsättningarna är goda för att skapa möjligheter att arbeta självständigt.

Jobba interaktivt

Sophie Linghag säger att arbetssättet kommer att vara interaktivt.

– Ambitionen är att kunskap från genusforskningen ska bidra till att synliggöra sätt som genus görs. Det ska sedan kombineras med en gemensam kunskapsprocess som bidrar till förändring av genusmönster inom idrotten/golfen. Jag ser det som en interaktiv process och där interaktionen fortfarande är kopplad till min roll som genusforskare. När projektet är slutfört hoppas Sophie Linghag att Golfförbundet har förbättrat förutsättningarna att bedriva jämställdhetsarbete.

För egen del hoppas hon kunna fördjupa sig ytterligare inom ämnet ideella organisationer och jämställdhetsarbete

- Genom möjligheten som ges att under ett par år forska och arbeta med frågor som jag anser är intressanta och viktiga, ges samtidigt möjligheten att påverka den akademiska karriären i samma intressanta riktning. Jag vill bidra med att ta fram forskningsbaserad kunskap om jämställdhetsarbetets organisatoriska förutsättningar i ideella idrottsorganisationer. En förhoppning är att forskningen på
längre sikt kan bidra till arbetet med förändring när det gäller jämställdhet inom idrotten.