Hur skapas fred?

2015-12-21
Hur skapas fred?

Riksbankens Jubileumsfonds program om östasiatisk fred kan man nu också ta del av som en film.

Läs mer om programmet här eller se filmen.