Vistelser vid forskningsinstituten

2015-12-22
Vistelser vid forskningsinstituten

I samband med Daniel Tarschys avgång som styrelseordförande för RJ, beslutades om en gåva som avtackning: medel till gästforskare vid de svenska forskningsinstituten vid Medelhavet. Under hösten 2015 utlyste RJ en andra omgång och sex forskare har nu utsetts.

Fereshteh Ahmadi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Gävle
A Study on Existential Meaning- Making Coping with Cancer among Cancer Patients in Turkey
Sociologi, Istanbul, 4 månader  
Peter Carelli, Historiska museet, Stockholm
Medeltidens nya urbanitet: Stadskultur och urban identitet i Danmark, England och Italien (ca 1000-1300)     
Arkeologi, Rom,  6 månader
David Dunér, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet    
Swedenborgs italienska resa
Idéhistoria, Rom, 4 månader
Gunnel Ekroth, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
The Geometric-Archaic cult-platce by the Mycenaean tholos tomb at Berbati
Arkeologi, Aten, 4 månader     
          
Apostolis Papakostas, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
Att bygga statskapaciteter. En jämförelse mellan Sverige och Grekland
Sociologi, Aten, 4 månader   
                     
Björn Magnusson Staaf, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet     
Stadshistoria och fiktion – Oskuldens Museum      
Museologi, Istanbul 4,5 månader