11 projekt får medel i kommunikationssatsningen

2016-12-20
11 projekt får medel i kommunikationssatsningen

Gensvaret på RJ:s kommunikationsprojekt var stort. Över 100 projekt skickades in, 11 forskargrupper har tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat att bevilja 11 projekt medel i sin första utlysning av kommunikationsprojekt. Över 100 ansökningar inkom och det var ett söktryck som vida överträffade förväntningarna.

- Det stora intresset visar hur viktiga den här typen av satsningar är, inte minst visar det att forskare har många idéer om hur de kan nå ut och sprida forskningsresultat och samverka med det omgivande samhället. Men det saknas resurser för att ägna sig åt samverkan i bred bemärkelse, säger Jenny Björkman, som varit ansvarig utlysningen på RJ.

Ansökningarna har kommit från såväl stora som små lärosäten, liksom från muséer, journalister och andra organisationer som arbetar nära forskare och högskolesektorn. Både seniorer och forskare i början av sin karriär har sökt. Det finns därtill en stor variation på vad man vill göra.

- Vi är mycket glada över bredden i de ansökningar som kommit in, både vad det gäller ämnen och sätten att kommunicera och samverka på, säger Jenny Björkman. Tyvärr har vi inte kunnat ge medel till alla goda idéer som vi fått in.

RJ har dock skjutit till medel för att i någon mån kunna svara upp mot det stora söktrycket.

Detta är den första av tre utlysningar av kommunikationsprojekt. Kommunikationsprojekt kommer att utlysas igen under 2017 och 2018.

Mer om de 11 projekt som fick medel kan man läsa i vår databas, där samtliga projekt finns listade.