Almedalen

2017-06-12
Almedalen

Välkommen till våra seminarier i samarbete med andra arrangörer i Almedalen.

Ställ frågor eller bara lyssna på vad forskare, politiker och andra experter har att säga om kultur, kunskap, religion och politik.

Veckans program:

Forskning i samverkan – vad är det?

Dag: 3 juli, 8.00 - 9.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Samverkan är ett nyckelbegrepp i den nya forskningspropositionen. Men hur ska samverkan förstås? Kunskap i samverkan blev namnet på den forskningsproposition som lades fram sent i höstas. Ett förslag var att göra resurstilldelningen beroende av forskarnas samverkan. Hur bred kan en definition vara utan att tappa spänst och är inte risken å andra sidan att humaniora och samhällsvetenskaperna förfördelas om definitionen blir för smal?

Medverkande:

 • Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond
 • Susanna Toivanen, sociolog, Mälardalens högskola
 • Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet
 • Jonas Harvard, (moderator) historiker, Humtank
 • Sylvia Schwaag Serger, direktör Internationell strategi, Vinnova

 

Hur sekulärt är Sverige?

Dag: 4 juli, 15.00 - 16.00
Plats: Kilgränd 1

Vi belyser svenskarnas inställning till religion och religionens roll i dagens konflikter. Vad säger den senaste forskningen i dessa frågor, och vilken roll har religionen i dagens värld?

Medverkande:

 • Arne Jarrick, historiker, Stockholms universitet
 • Erika Willander, sociolog, SOM-institutet
 • Maarit Jänterä-Jareborg, jurist, internationell privaträtt och internationell processrätt, Uppsala universitet
 • Isak Svensson, freds- och konfliktforskare, Uppsala universitet

 

Kulturarvet – vad ska vi spara och vad ska vi visa upp?

Dag: 4 juli, 16.30 - 17.30
Plats: Kilgränd 1

Långt innan regeringens kulturarvsproposition kom nu i våras så diskuterades museernas verksamhet flitigt. Tillspetsat kan man säga att frågan handlar om vilken kunskap som museerna ska besitta, vilken d e ska förmedla. Alltså vad museerna ska spara, vad de ska visa upp, hur de ska göra det.

Medverkande:

 • Lars Amréus, riksantikvarie, GD Riksantikvarieämbetet
 • Lena Holmquist, arkeolog, Stockholms universitet
 • Ola Wong, journalist
 • Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig, Regeringskansliet
 • Olof Lavesson, riksdagsledamot

 

Så stärker vi förtroendet för kunskap och vetenskap

Dag: 5 juli, 11:30 - 12:30
Plats: fartyget Sigrid

Kanske kan en sajt där forskare skriver själva under ledning av redaktörer och journalister bidra till att öka allmänhetens vetenskapliga kapital och minska faktaresistensen? Lunds universitet har gått med i den brittiska satsningen Conversation. Kanske bör fler lärosäten omvandla sig till rena mediehus och på så sätt runda de traditionella mediernas journalister? Kanske handlar det om att upplysa om vad forskning, vetenskap och kunskap faktiskt är. Möt seminariets deltagare i ett samtal om hur vi ökar bildningen och sprider kunskap.

Medverkande:

 • Torbjörn von Schanz, rektor, Lunds universitet
 • Anders Mildner, journalist
 • Åsa Wikforss, filosof, Stockholms universitet

 

Ungdomars ökande samhällsengagemang och partipolitiska ointresse

Dag: 7 juli, 12.30 - 14.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B51 i "Maltfabriken" plan 5

Ungdomarnas samhällsengagemang är stort och växer. Men framförallt sker det utanför partierna. De folkvaldas representativitet riskerar att urholkas och de beslutande församlingarna går miste om erfarenheter av att vara ung i olika delar av Sverige. Vad beror detta på, vad görs och vad borde göras? Med utgångspunkt i både ett forskningsprogram där medievetare, psykologer och statsvetare följt utvecklingen av ungas samhällsengagemang och Ungdomsbarometern 2017 diskuteras tendenser och trender. Det presenteras även idéer och exempel på kompletterande vägar att rekrytera unga partipolitiker än via ungdomsförbunden.

Medverkande:

 • Erik Amnå, statsvetare, Örebro universitet
 • Minéa Frykman, alumn, Politikerskolan Höj rösten
 • Ulrik Simonsson, chef, Ungdomsbarometern
 • Lena Rådström-Baastad, partisekreterare, Socialdemokraterna