ERC fyller tio år

2017-03-24

I år är det tio år sedan Europeiska forskningsrådet ERC bildades.

ERC, vars uppdrag är att stödja forskardriven forskning av högsta kvalitet inom alla discipliner, har under sina tio år etablerat sig som ett av de viktigaste organen för forskningsfinansiering och forskningspolicy.

Jubileet hålls på många orter runt om i Sverige och Europa men även i bokform. Thomas König, strategisk rådgivare vid Institute for Advanced Studies i Wien, har skrivit boken The European Research Council. I boken skildrar han hur organisationen blev till, forskares lobbyarbete och hur de, tillsammans med enträgna politiska krafter gjorde dess tillkomst möjlig. Vilka krafter ligger bakom organisationen och vad ville de åstadkomma? Boken är dock inte bara tillbakablickande utan Thomas König diskuterar även hur den tar sig an nutida utmaningar och kan komma att ta sig an framtiden.

Den historiska tillbakablicken och analysen kompletteras med ett kritiskt granskande perspektiv där författaren undersöker vad ERC har åstadkommit och vad den påstår sig ha uppnått. Hur dess förutsättningar förändras och kommer att förändras utefter politiska och ekonomiska förutsättningar. Boken beskrivs som den första i sitt slag, att sammanfatta ERC:s historia, förutsättning och problem, utmaningar och framtidsperspektiv.

Thomas König är, förutom rådgivare, även forskare vid Techno-Science and Societal Transformation Research Group.

Boken, The European Research Council, går att beställa från Polity Press: http://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745691244

Mer om ERC och dess tio år