Kriterium blir erkänd publiceringskanal

2017-02-17
Kriterium blir erkänd publiceringskanal

Kriterium har i dagarna tagits upp på den så kallade Norska listan.

Kriterium, som är en portal för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer, har i dagarna blivit en erkänd publiceringskanal för böcker. Det är  Norsk Senter For Forskningsdata (NSD) som godkänt Kriteriums ansökan om att upptas på den så kallade Norska listan. NSD:s beslut innebär att böcker som publiceras via Kriterium får publiceringspoäng.

Läs mer om nyheten här.