Medielogiken slår inte alltid igenom

2017-05-08
Medielogiken slår inte alltid igenom

Ann-Marie Ekengren och Douglas Brommesson kan i sin studie av medialisering av europeisk utrikespolitik visa att politisk logik ibland slår ut medielogiken.

Dessutom finns det skillnader mellan olika länder. Polariserande är till exempel vanligare i Storbritannien än i Sverige och Finland. Genom att bland annat ha kodat politiska tal så kan forskarna visa att medielogiken inte är riktigt så utbredd som det ibland hävdas. Det sägs ofta att medierna påverkar politikens form och innehåll, men den här forskargruppen kan visa att det inte gäller alltid.

Läs deras slutredovisning i vår databas.