Ny utlysning av kommunikationsprojekt

2017-05-17
Ny utlysning av kommunikationsprojekt

Förra året lanserade Riksbankens Jubileumsfond en helt ny stödform – kommunikationsprojekt. Tanken var att främja forskares samverkan och sprida forskning och forskningsresultat. Nu är det dags för en ny utlysning.

För att den forskning som bedrivs runt om i landet ska spridas har RJ tagit initiativ till att som en försöksverksamhet under tre år utlysa Kommunikationsprojekt. Syftet är att forskare ska uppmuntras att sprida sina resultat och kunskap om forskning, kanske genom samverkan med andra aktörer.

Förra året fick 11 projekt medel. Det handlade om alltifrån utställningar till Virtual Reality-projekt belönades. Gensvaret var enormt. Nu är det dags för en ny utlysning. Liksom förra året är det möjligt att söka upp till en halv miljon kronor, men också mindre projekt uppmuntras. Utlysningen öppnas nu i maj, och stänger i september.

Henrik Ekengren Oscarssons projekt om visualiseringar av stabilitet och förändring i politiskt handlande, är ett av de projekten som fick medel. Det är ett projekt kopplat till Valforskningsprogrammet i Göteborg. Man vill här skapa en samlad bild av opinionsläge och opinionsförändringar . Väljarna behöver bästa tillgängliga information om det här för att kunna ta hänsyn till den strategiska kontexten, framtida regeringsbildningar och fyraprocentspärrar.

Som ett led projektet har de tillsammans med TV4 kunnat bygga vidare på den erfarenhet de samlat ihop. Läs mer om detta här.