Religionen tur och retur

2017-08-23
Religionen tur och retur

Blir vi mer eller mindre sekulära? Spelar religionen en evolutionär roll? Och hur är det att växa upp i en sekt i det moderna Sverige? Det är frågor som diskuteras i RJ:s senaste årsbok.

Religionen tur och retur är den tionde årsboken från RJ. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. I 2017/2018 års bok undersöker forskare bland annat evolution och heliga krig, riter och försanthållanden, rättsliga aspekter på religion i ett mångkulturellt samhälle och hur det är att växa upp inom så kallade sekter.

Medverkar gör Patrik Lindenfors, Jonas Svensson, Kurt Villard Jensen, Hanne Sanders, Per-Arne Bodin, David Thurfjell, Eva Hellman, Susanne Olsson, Liselott Frisk, Mia Lövheim, Maarit Jänterä-Jareborg samt i ett samtal om religion Mohammad Fazlahashemi, Helle Klein och Åsa Wikforss.