Tyck till om digitalisering och kulturarvssamlingar

2017-10-20

Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien bjöd den 17 oktober in till ett seminarium för att diskutera framtida satsningar rörande digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar för forskning. Du som deltog i seminariet, men också du som inte hade möjlighet att delta, bjuds nu in att skicka in förslag och synpunkter.

Arrangemanget hölls med anledning av att Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att stödja datadriven forskning. Delar av satsningen rör digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, men även inom andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning. De tre organisationerna planerar nu tillsammans hur fortsatta satsningar bör göras för att bäst svara mot forskningens behov.

Syftet med seminariet var att samla in underlag för utformning av eventuella utlysningar eller andra gemensamma satsningar under kommande år. Syftet med de gemensamma satsningarna är att ge ökad tillgång till stora digitala datavolymer som kan öppna upp för nya frågeställningar och metodutvecklingar.

Vi välkomnar nu skriftliga inspel från er som deltog i seminariet och önskar göra ytterligare inlägg i diskussionen. Detsamma gäller er som inte hade möjlighet att delta i seminariet. Inläggen skickas till kim.vonhackwitz@vr.se, ange namn och organisationstillhörighet. Deadline är 31 oktober.

Har du frågor, kontakta:
Kim von Hackwitz vid Vetenskapsrådet, kim.vonhackwitz@vr.se
eller
Eva Stensköld vid Riksbankens Jubileumsfond, eva.stenskold@rj.se

Program och presentationer från seminariet finner du i högerspalt på denna sida, under rubriken Relaterade länkar.

Vetenskapsrådets uppdrag från regleringsbrevet:

Datadriven forskning

Vetenskapsrådet ska förbereda för att finansiera dels digital infrastruktur som stödjer datadriven forskning, dels digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, men även inom andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning. Avseende tillgängliggörande av kulturarvssamlingar ska Vetenskapsrådet samverka med Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam) vid Riksantikvarieämbetet.