Bibliotek skapar galleri för forskning

2018-06-27
Bibliotek skapar galleri för forskning

Biblioteket vid Malmö universitet har utvecklat en modell för att i samarbete med forskare kommunicera forskning. Nu sprider man kunskapen vidare till andra lärosäten.

För ett och ett halvt år sedan fick biblioteket vid Malmö universitet anslag från RJ för att "skapa konkreta förutsättningar för forskningskommunikation i det fysiska rummet". Biblioteket ville genom aktivt samarbete med forskare lyfta fram forskningen med hjälp av utställningar på biblioteket. Projektet skulle även resultera i en metod för hur biblioteket ska arbeta med forskningskommunikation i det fysiska rummet tillsammans med forskarna.

Genom att arrangera en workshop för bibliotekarier och forskningskommunikatörer ville de sprida metoden och insikten om hur biblioteken kan producera utställningar. Hela tjugo lärosäten deltog i den dygnslånga workshop som avslutade projektet.

Att som bibliotekarie samarbeta med forskarna för att skapa utställningar är något nytt, förstår jag av kommentarerna från ditresta deltagare.

Bild på Lotta Wogensen– Vi har varit i kontakt med andra bibliotek på lärosäten runt om i landet men än så länge inte hittat något där man har arbetat fram en metod eller modell för utställningsverksamheten som vi kunde utgå ifrån, säger Lotta Wogensen projektledare.

Förutom Lotta Wogensen ingick Sara Kjellberg, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, och projektansvarig samt utställningskuratorerna Lotti Dorthé och Annsofie Olsson i projektet. Därtill har bibliotekarier från bibliotekets lärandemiljöteam varit involverade i utställningarna.

På flertalet lärosätesbibliotek ställer man ut men då ofta på basis av bibliotekets befintliga material. Forskarna har man visserligen kontakt och samarbete med, men då oftast som stöd i deras forskningsarbete.

– Vi har haft utställningar tidigare men mer ad hoc, då vi har utgått från befintligt material, utan ett metodiskt förarbete. I det här projektet har vi utarbetat en modell för hållbar utställningsproduktion samtidigt som vi testade att föra samman rollerna bibliotekarie och kurator, fortsätter Lotta Wogensen.

Att skapa en utställning inkluderar många moment: koncept, prototyp, ljussättning, formgivning, textproduktion med mera. Inom professionen bibliotekarie härbärgeras ofta en mängd olika kompetenser som fyller dessa behov. Utöver de bibliotekariekompetenser som är användbara i detta sammanhang, såsom informationssökning, kunskapsorganisation samt kunskap om vetenskaplig kommunikation och pedagogiska perspektiv, fanns det i Malmö även översättare, ljussättare, formgivare och en mängd kreativa personer i besättningen.

– Vi insåg hur viktigt det var att ta tillvara inte bara den formella kompetensen utan även olika personliga intressen och kontakter för att låna utrustning som kan behövas för en utställning. Vissa saker kan vara bra att investera i, som utställningsbelysning, men annat är bra att låna för att hålla nere kostnader och slippa lagra, säger Lotti Dorthé, en av de bibliotekarier som nu även arbetar som kurator.

Den nuvarande utställningen Förnuft eller känsla, är den tredje under projektperioden. Utställningen ingår i universitetsfirandet som sker under 2018 på nyblivna Malmö universitet. För att representera hela universitetet bjöd biblioteket in en forskare från varje fakultet att delta i produktionen. Forskarna har berättat om sin forskning och sina resultat utifrån föreställningar som människor ofta har om deras forskning. Projektdeltagarna ställde frågor för att förstå och för att förtydliga vad som kan användas i utställningen.

Bild på Sara Kjellberg– Vi diskuterar mycket med forskarna inför en utställning. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och att samarbetet mellan forskare och bibliotekarier fungerar, säger Sara Kjellberg, som var en av dem som initierade projektet och som bidragit i rollen som följeforskare.

Hon poängterar dock att det är biblioteket som ansvarar för utställningen men samarbetet med forskarna är en av de viktigaste förutsättningarna för att utställningsverksamheten ska bli forskningskommunikation. Ett bra samarbete, menar hon, leder till ökat intresse från forskare att delta. De ser det som ett sätt att nå ut, att samverka och att synliggöra vilken forskning som pågår.

De praktiska passen under denna workshop varvas med teori. Sara Kjellberg talar om informell och formell vetenskaplig kommunikation, forskarens roll och vikten av tillit. Ytterligare två forskare bidrar med kunskap om besökarens förväntningar kontra museets perspektiv och museets roll förr och i dag.

– Vi ser att den här planeringsmetoden, som är uppdelad i fem faser, kan vara värdefull för fler att använda sig av, säger Sara Kjellberg. Genom att dela med oss av våra erfarenheter från projektet hoppas vi få andra att reflektera över processen och komma igång med samarbeten av det här slaget. Vi tänker också att workshoppen ger oss något tillbaka och att vi vill fortsätta lära mer tillsammans.

Samtidigt kan man fundera på hur utställningen når ut utanför universitetet.

– Universitetsbiblioteket är öppet för alla och vi har många besökare som inte är kopplade till universitetet. Vi har lånat ut delar av utställningar och vill gärna samarbeta med andra intressenter som staden, skolor och organisationer för att nå ut till ännu fler, säger Lotta Wogensen och pekar på att utställningarna även presenteras och visas till viss del på hemsidan.

På Malmö universitetsbibliotek fortsätter arbetet med att synliggöra universitetets forskning genom utställningar och man räknar med att hinna med två stycken per år.

– Utan RJ:s bidrag till det här projektet hade vi aldrig lyckats få loss arbetstid från det löpande arbetet. Nu söker vi pengar från andra stiftelser och organisationer och vi har redan lyckats, så kommande utställning är på gång, säger Lotta Wogensen.

Besök på nuvarande utställning på Malmö universitetsbibliotek
 En av de montermodeller som skapades
 Bild på grupparbeten.
 Bild på model av utställning.
 Bild på grupparbete.
 Bild på Sara Kjellberg
 Två av de bibliotekarier som har arbetat med utställningen.
 Bild på en av de montermodeller som skapades
Bild på citat