Guide för öppen tillgång till vetenskapliga resultat

2018-11-27

Riksbankens Jubileumsfond har arbetat för open access under flera år och har anslutit sig till Plan S som innebär att vetenskapliga resultat från 2020 ska publiceras så att de blir tillgängliga för alla.

Sedan många år kräver Riksbankens Jubileumsfond att de forskare som finansieras gör sina resultat tillgängliga för alla, så kallad open access. Syftet är att göra forskningsresultat, kunskapen, tillgängliga för alla. Nu har RJ anslutit sig till Plan S´ principer och rekommendationer som innebär att vetenskapliga resultat från 2020 ska publiceras i tidskrifter eller på andra plattformar så att de direkt blir öppet tillgängliga. Plans S har nu konkretiserats då riktlinjerna för implementering har presenterats.

Bild på Eva Stensköld, ansvarig för OA-frågor, RJ– Riksbankens Jubileumsfond har under de senaste 10 åren aktivt drivit på att forskningsresultaten ska publiceras med fri och öppen tillgång, men det finns ett behov av att påskynda en övergång till hållbara affärsmodeller för vetenskaplig publicering, säger Eva Stensköld, ansvarig för open access på RJ.

Krav som tillkommer med anledning av Plan S kommer inte gälla retroaktivt för forskare som redan har beviljats anslag av RJ.

– RJ kommer att informera i god tid inför kommande förändringar, så att forskare vet vad som gäller redan då de planerar sin ansökan till RJ, säger Eva Stensköld.

Hur kommer ni att göra med forskare som vill publicera sina resultat på ett sätt som inte följer RJ:s riktlinjer för open access?

– RJ har redan idag som krav att de forskare som finansieras ska publicera sina resultat open access, med undantag för monografier och bokkapitel. Ett krav som dessutom följs upp på olika sätt. Framtida förändringar av RJ:s riktlinjer för open access kommer att följas upp på samma sätt som idag.

Inte alla forskare är positivt inställda till Plan S. Förra veckan publicerade Svenska Dagbladet Kungl. Vetenskapsakademiens protest mot vad de kallar "begränsning av akademiska friheten". Eva Stensköld förstår att det kan väcka oro hos forskarna och menar att det bra att frågan om open access engagerar och diskuteras.

– Men dagens system för vetenskaplig publicering är varken hållbart eller ekonomiskt försvarbart. Därför är det viktigt att vi är många finansiärer i många länder som går fram samtidigt i frågan – ju fler vi är som sätter upp liknande villkor med samma mål desto mer trygghet och förutsägbarhet erbjuds forskarna.

Open access är en internationell fråga där RJ är en del av ett större sammanhang och Sverige är varken bäst eller sämst i klassen jämfört med andra länder. Däremot anser Eva Stensköld att det är viktigt att bevaka vad som händer internationellt och agera tillsammans för att sätta press på till exempel förlagens ohållbara affärsmodeller för vetenskaplig publicering.