Infrastruktur - en fråga i tiden

2018-08-22
Infrastruktur - en fråga i tiden

Infrastruktur är viktigt också för humanvetenskaperna. Frågan om framtidens forskningsinfrastruktur håller nu på att diskuteras på en rad håll.

Att det finns ett behov av humanistisk infrastruktur har blivit allt mer uppenbart. Riksbankens Jubileumsfond har sedan en tid tillbaka en särskild beredningsgrupp som inte bara bereder ansökningar om infrastruktur, utan också försöker ta ett vidare grepp om frågan. Under de senaste åren har RJ tillsammans med Vitterhetsakademien haft utlysningar som Samlingarna och forskningen. I höst fattas beslut om utlysningen av projektbidrag och tillgängliggörande av kulturarvssatsningar, en gemensam satsning av RJ, Vetenskapsrådet och Vitterhetsakademien som har sitt ursprung i ett regeringsuppdrag som formulerades i den senaste forskningspropositionen. RJ planerar också ytterligare satsningar på infrastruktur för våra ämnen. Styrelsen har fattat beslut om en ny utlysning där fokus ligger på att föra samman kvalitativa och kvantitativa metoder - under hösten kommer vi informera mer om detta.

Men det är inte bara RJ som intresserar sig för frågan. I våras var temat för European Consortium for Humanities Institutes and Centres just infrastruktur. Vetenskapsrådet har gjort satsningar på infrastruktur under året och den 16 oktober bjuder de in till en särskild dag om forskningsinfrastruktur. Humtanks program i somras ingick samtal om humanioras behov av infrastruktur och även från utbildningsdepartementets sida har man identifierat behovet av att utreda systemet för nationell forskningsinfrastruktur. Ett faktiskt utredningsuppdrag kan därmed vara att vänta efter valet.

Sedan tidigare har dessutom RJ finansierat arbetet med Kunskapens nya rörelser, där frågan om humanvetenskapernas infrastruktur restes. I dag faciliterar RJ också en särskild arbetsgrupp med fokus på humanistisk infrastruktur och dess framtid. Det handlar inte bara om digital humaniora utan om utveckningen av integrativa humanvetenskaper och digitala kunskapssystem. Arbetsgruppen planerar en workshop för intresserade den 18 oktober. Anmälan är öppen fram till den 30 september.