Kommunikationsprojekt utlyses

2018-08-15
Kommunikationsprojekt utlyses

Den 20 augusti till den 19 september är utlysningen av kommunikationsmedel öppen.

Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt ger forskare medel för att sprida forskning och stärka samverkan med det omgivande samhället. Satsningen är en försöksverksamhet – detta är den sista utlysningen.

Målet med satsningen har varit att effektivare än hittills möta forskarnas egen initiativförmåga och intresse för samverkan och forskningskommunikation. Nu utlyses den tredje omgången. Totalt utlyses 4 miljoner kronor och RJ ser fram emot lika många och spännande ansökningar som tidigare.

Mer om utlysningen går att läsa i utlysningstexten.