Norrland före den svenska kolonisationen

2018-09-26
Norrland före den svenska kolonisationen

24 oktober är det slutkonferens på Historiska Museet för forskningsprogrammet Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandinavien 500-15000 e. Kr.

Forskningsprogrammet Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500–1500 e. Kr. har sedan 2012 undersökt norra Norrlands kustområden. Nya pusselbitar visar hur landskapet formades av fiskare, jägare, renskötare och bönder i relation till identitetsprocesser och samhällsförändringar under nära 1000 år.

Nu har du chansen att ta del av deras forskningsresultat. Den 24 oktober presenterar forskarna resultaten av mer än 6 års forskning.

Presentationen äger rum den 24 oktober kl. 14.00-16.00 på Historiska Museet.

Varmt välkommen!

 

Program och medverkande:

Ingela Bergman, projektledare, docent i arkeologi och chef för Silvermuseet/INSARC

Greger Hörnberg, docent i ekologi, Silvermuseet/INSARC

Lars Liedgren, fil dr i arkeologi, Silvermuseet/INSARC

Per H. Ramqvist, professor emeritus i arkeologi, Umeå universitet

Lars Östlund, professor i skogshistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå

Lokal: Museets hörsal

14.00 – 14.10. Forskningens bakgrund och frågeställningar

14.10-14.40. Den tidiga odlingens landskap. Resultaten visar att sädesodling uppträder samtidigt i kustområdet och i inlandets samiska miljöer med en odlingsform anpassad till ett rörligt landskapsbruk.

14.40- 15.10. Fiskets landskap. Kustbefolkningens insjöfiske på samisk mark  innebar samförståndslösningar mellan jämbördiga parter.

15.00-15.10 Bensträckare med kaffe.

15.10-15.30 Handelns landskap. I norra Norrland utvecklades ett starkt och självständigt handelsnätverk med birkarlar som ombud för inlandets samer och kustens bönder.

15.30-15.50 Renskötselns kustlandskap. Ortnamn, fornlämningar och ekologiska undersökningar visar hur landskapsbruket förändrats över tid.

15.50-16.00  Sammanfattning av resultaten och de lärdomar som programmet dragit. 

I samband med föreläsningarna kommer forskningsprogrammets sammanfattande skrift Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500–1500 e. Kr. att delas ut till publiken.

Du är hjärtligt välkommen till föreläsningen. Eftersom platserna är begränsade vill vi gärna att du bokar din plats i förväg. Kontakta oss per mail: info@silvermuseet.se och ange att bokningen avser ”Presentation 24/10”