Thomas Strand lämnar över Rifos ordförandeskap

2018-10-30

Thomas Strand, sedan några dagar före detta ordförande i Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, är på väg från riksdagsarbetet. Han har varit aktiv i Rifos styrelse i närapå ett decennium och dess ordförande under den senaste mandatperioden. Men, nu avgår han, för att efterträdas av Betty Malmberg.

Bild på Thomas Strand– Jag jobbade med forskningsfrågor i riksdagsarbetet, i utbildningsutskottet, så det föll det sig naturligt att engagera sig i Rifo och dess styrelsearbete när jag fick frågan, säger Thomas Strand.

Under åren som ordförande har han arbetat för att stärka föreningens roll i riksdagen. Han och de andra i styrelsen har strävat efter att utveckla och etablera föreningens, dels genom ett officiellt avtal med riksdagens talman om dess arbete och roll, dels genom en betald halvtidstjänst, som i dag innehas av Lars Eriksson, för att driva verksamheten.

– Rifo har fått en alltmer framträdande roll inom riksdagen och vi har lyckats lyfta fram forskningens roll, utvecklat kontaktytorna med andra organisationer och arrangerat seminarier både inom och utanför riksdagen, säger han och trycker på att det har varit ett arbete som hela styrelsen har engagerat sig i.

Med formuleringen "utanför riksdagen" syftar han inte bara på Stockholmregionen utan även på andra orter: forskningen är viktig i hela Sverige.

Även antalet medlemmar har ökat under de senaste åren. Han ser inte att intresset för en vetenskaplig beslutsgrund har minskat med åren utan snarare tvärtom. I en utredning från 2006, Forskning och framtid, uppföljning och utvärdering, tog Rifo en tydlig position som stärkte organisationens roll som en del i riksdagens forskningsstöd.
Genom att samarbeta med bland andra RJ har Rifo kunnat arrangera en rad seminarier, och med Sveriges unga akademi har man sedan flera år ett utbyte mellan forskare och politiker.

– Politiker och forskare har praktiserat hos varandra och antalet personer som förstår den andres roll har därmed ökat för varje år. Politikerna blir goda ambassadörer för forskningen och jag tror att det påverkar attityderna. Det utbytet och en mängd seminarier har ökat förståelsen för forskningen.

Rifo är även engagerade i rörelsen March for science, som startade förra året.

– Visst krockar ideologi med forskning bland men jag har inte stött på politiker som medvetet har gått emot forskningen. Rifo har tagit på sig rollen att nöta in vikten av vetenskapens röst i politiken.

Thomas Strand fortsätter inte som riksdagspolitiker men kommer fortsatt vara medlem i föreningen. Från sitt hem i Småland följer han vad som händer via Rifo:s Facebook-sida, och hoppas kunna delta på seminarier när han är i Stockholm.