RJ:s årsbox

2019-06-28
RJ:s årsbox

I år handlar Riksbankens Jubileumsfonds årsbok om Det nya Sverige. Humanister och samhällsvetare ställer frågor kring hur vårt språk, vår politiska kultur och vår syn på yttrandefrihet inte längre ser ut som tidigare; hur en ny sorts fattigdom och ett annorlunda sätt att förhålla sig till alkohol och droger visar nya sociala mönster och kulturella förhållningssätt.

Resultatet har blivit en tankeväckande och läsvärd bild av ett land i förändring, ett Sverige med utmaningar som ingen kunde ha föreställt sig för bara 100 år sedan.

I år har årsboken fått ett nytt format. De enskilda kapitlen är tillgängliga dels som lösa häften, dels samlat i en box. Under Almedalveckan presenterades fyra av häftena: Välfärden, Språken, Drogerna och en översikt.