Den nya språkliga mångfalden

2019-04-11

Under temat Det nya Sverige belyser ett antal forskare förändringar i dagens Sverige. Mikael Parkvall har undersökt den språkliga mångfalden.

Till skillnad från vad många kanske tror har Sverige aldrig varit ett enspråkigt land. Det finns faktiskt inte ett enda land på jorden som är det. I Sverige – liksom i andra länder – har det alltid funnits språkliga minoriteter, både invandrade och inhemska. Inhemska språk är sådana som samiska och meänkieli. Ett invandrat språk är exempelvis finskan.

Men i dag håller det språkliga landskapet på att ritas om. Länge var finska det i särklass vanligaste invandrade språket. I dag är det arabiska. Samtidigt är det allt fler svenskar som i sina arbetsliv verkar på engelska.

Vad är det som håller på att hända? Hur fördelar språken sig, hur behandlas minoritetsspråken? Och vilka språk kommer vi att använda i framtiden? Dessa frågor diskuteras och besvaras här av språkvetaren Mikael Parkvall.

Läs mer i årsboxens häfte om Språk som finns att ladda ner. Eller besök ett seminarium på samma tema på Nalen den 25 april.