RJ avvisar tidsplanen för Plan S

2019-03-07

Riksbankens Jubileumsfond stöder rörelsen för mer Open Access men kan inte ställa sig bakom tidsplanen för Plan S.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har under lång tid arbetat för öppen vetenskap. RJ:s styrelse står enhälligt bakom de riktlinjer för publicering med Open Access som fonden antog år 2010.

I oktober 2018 anslöt sig Riksbankens Jubileumsfond till Coalition S, som är ett nätverk av forskningsfinansiärer som tillsammans vill arbeta för öppen vetenskap. I Sverige har även de statliga forskningsråden Forte och Formas anslutit sig till koalitionen.

I november 2018 lanserade Coalition S sitt förslag på plan för att arbeta vidare med frågan om öppen vetenskap, Plan S. Därefter har en öppen konsultation och diskussion med forskare från olika vetenskapsområden vidtagit både i Sverige och i andra länder. Coalition S kommer under år 2019 att fortsätta dessa konsultationer.

Vid styrelsemöte den 28 februari 2019 beslöt Riksbankens Jubileumsfond att kontakta Coalition S för att klargöra att vi inte kan ställa oss bakom tidsplanen för Plan S. Styrelsen kommer också fortsätta att diskutera formuleringar och föreslagna villkor i Plan S.

Den 6 mars 2019 skickades ett brev till Coalition S för att klargöra RJ:s ställningstagande. Vi underströk där att vi vill kvarstå i koalitionen, och att vår styrelse enhälligt stödjer arbetet för öppen vetenskap. För Riksbankens Jubileumsfond gäller nu att vi reserverar oss mot koalitionens föreslagna plan för implementering av Plan S.

Eftersom koalitionens webbsida innehåller en del (delvis motsägelsefulla) skrivningar om vad det innebär att vara en del av koalitionen, har vi också bett dem förtydliga att vi ser vårt deltagande som en del i ett nätverk för öppen vetenskap – inte som ett stöd för Plan S.