RJ:s nya vd Marika Hedin har ordet

2019-04-17

Som ny vd för Riksbankens Jubileumsfond har jag fått frågan om vilka frågor jag vill driva. Först och främst vill jag förstås lära känna verksamheten, få en bild av hur vi tolkat stadgarna och vilka strategier styrelsen diskuterat.

Men redan nu vet jag att frågan om humanioras och samhällsvetenskapens relevans i offentligheten är viktig för mig – i såväl den svenska som den internationella debatten.

Humaniora och samhällsvetenskap skapar förståelse för människans mest grundläggande frågor. Jubileumsfonden stödjer den forskningen, som är helt nödvändig när samhället tar sig an vår tids stora utmaningar. Genom sitt ämnesfokus kan RJ ge vårt vetenskapsområde en tydlig roll, när andra finansiärer tänker på forskningsnytta i ett snävare perspektiv. Vi bör dessutom ta ett särskilt ansvar för att föra ut den humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapen till fler. Här gör RJ redan viktiga insatser, men vi kan göra ännu mer. Samverkan och forskningskommunikation är därför ett område jag vill att Jubileumsfonden ska vidareutveckla.

Att vara en oberoende, privat och numera välbeställd stiftelse ger stora möjligheter. I vår styrelse är forskningen, politiken och den finansiella kunskapen representerad. Jubileumsfondens historia har karaktäriserat dels av forskardrivna satsningar, dels av en fruktbar dialog mellan forskare och politiker om vad som är angelägna frågor. Balansen mellan projekt och större, mer långsiktiga tematiska satsningar och stödformer har varierat. RJ har de senaste decennierna dessutom förvaltat sitt växande kapital på ett klokt och hållbart sätt, så vi har fått allt större belopp att dela ut.

Ett annat kännetecken för Jubileumsfonden är omsorgen om de forskare vi stödjer. Många har genom åren vittnat om hur väl RJ tagit hand om dem under projekttiden. Snabba kontaktvägar till forskningssekreterarna, fördjupade uppföljningar och smidig byråkrati kring utbetalningar och slutrapportering är Jubileumsfondens arbetssätt. Den här våren har jag insett att allt detta hanteras av ett förvånansvärt litet kansli, som dessutom framgångsrikt sköter vår egen finansförvaltning. Att skapa fortsatt goda förutsättningar för kansliet blir en av mina viktigaste uppgifter.

Under ett par intensiva veckor har jag nu kunnat följa arbetet i beredningen av de ansökningar som skickats till RJ i årets utlysningar. Ett stort antal svenska, nordiska och europiska forskare lägger ner mycket tid på att läsa, diskutera och bedöma varje projekt- och programförslag. Beredningsgruppernas arbete är en förutsättning för att Jubileumsfonden kan fortsätta att stödja de allra bästa idéerna.

Att axla rollen som vd för Riksbankens Jubileumsfond är både hedrande och roligt på samma gång. För mig har det en särskild betydelse; RJ finansierade mitt eget avhandlingsarbete vid Stockholm universitet på 1990-talet. Jubileumsfonden har också funnits med i andra verksamheter jag arbetat med – museer, forskning, symposier och böcker – och alltid som en lyhörd och pålitlig samarbetspart.

Till sist vill jag tacka Göran Blomqvist, Jubileumsfondens sjätte vd. Under en intensiv och inspirerande månad har vi arbetat tillsammans, då Göran öst ur sin djupa brunn av erfarenheter från 12 framgångsrika år i RJ:s ledning. Det blev en fin introduktion till mitt nya uppdrag!