RJ:s riktlinjer för öppen tillgång har inte ändrats

2019-02-01

RJ:s kansli får oroliga frågor om Plan S. Jag vill därför meddela att RJ:s nuvarande riktlinjer för öppen tillgång gäller till dess styrelsen fattar beslut om något annat.

RJ kommer givetvis inte att fatta några beslut som retroaktivt påverkar forskare som redan har anslag från RJ. Vidare ska alla framtida förändringar i RJ:s riktlinjer aviseras i god tid. Detta innebär att förändrade regler för öppen tillgång tidigast kommer att kunna gälla för anslag som beviljas under år 2020.

Som sagt: till dess RJ:s styrelse har fattat beslut om förändringar gäller de nuvarande riktlinjerna för öppen tillgång, vilka har fungerat under snart 10 år.

Göran Blomqvist
vd Riksbankens Jubileumsfond