Så skapades mening i sovjetisk diktatur

2019-01-29
Så skapades mening i sovjetisk diktatur

Tomas Sniegon har 130 timmars inspelningar med en före detta KGB-ordföranden. Nu är hans projekt om den kommunistiska diktaturen slutrapporterat.

Den kommunisktiska eliten skapade en bild av en god diktatur - men hur gjorde de det? Det har Tomas Sniegon forskat om och i hans slutredovisning kan man läsa om hur eliterna gjorde det. Projektet bidrar dessutom till kunskap om hur vanliga människor hade det i Sovjet. Under den tid som Vladimir Semitjastnyjs var chef för KGB så uppkom exempelvis den så kallade dissidentrörelsen.

Läs mer i slutredovisningen.