En ny fattigdom - lär er på på Oslipat

2019-03-15
En ny fattigdom - lär er på på Oslipat

I går presenterades det första häftet av flera som mot slutet av året kommer att utgöra RJ:s årsbok 2019, eller rättare sagt RJ:s årsbox.

För att öka kunskapen om vad det forskas om, sprida forskningsresultat, stärka bildningen och bara för att forskning kan vara så viktig, spännande och kul har RJ sedan flera år tillbaka gett ut en årsbok. Temana har varierat, men formen har i någon mån varit densamma: en antologi på ett givet tema, med många medverkande författare. (Den som vill kan botanisera i äldre årsböcker här.)

I år presenteras emellertid en helt ny form för årsboken. I små häften som ges ut under hela året kommer ett givet tema att fördjupas i lite längre texter av ett mindre antal forskare. Tanken är att forskare ska få chansen att på svenska och på ett lättbegripligt sätt breda ut sig lite mer. Komplicerade frågor kan behöva lite plats.

Men lugn, bara lugn, för häftena är ändå så pass korta och små att du lätt kan få ner dem i fickan. Du hinner läsa på lunchen, på väg till jobbet, eller kanske i väntan på favoritserien. Vår förhoppning är att detta ska bli fördjupande munsbitar.

2019 är temat Det nya Sverige. För vad är det som händer runt omkring oss? Regeringsbildningen tar rekordlång tid. Klyftorna sägs öka. Allt fler talar andra språk än svenska. Och vad händer med den klassiska svenska alkohol- och drogpolitiken i en global värld?

Allt detta kommer den som följder RJ och laddar ner häftena under året att få reda mer på. I går presenterades det första häftet på Insitutet för framtidsstudier. Författarna Carina Mood och Jan o Jonsson samtalade Patrik Hadenius, som tillsammans med Jenny Björkman är redaktörer för serien och skriver också om det övergripande temat. Häften fördjupade sig i Välfärden och Den nya fattigdomen, varom det fanns mycket att säga.

Senare under våren och hösten kommer Mikael Parkval skriva om de nya språken i Sverige, Johan Edman om drogpolitiken, Henrik Ekengren Oscarsson om det nya partisystemet som håller på att väga fram, samt slutligen Eva-Maria Svensson om medier och yttrandefrihet. Alla forskare och häften kommer att presenteras muntligt på olika sätt.

Carina Mood och Jan o Jonsson kommer att presentera häften och forskningen som den bygger på vid ett Osplipat pratar om Fattidgom den 28 mars och på Forte Talks. Mikael Parkvalls häfte om en ny språkkarta i Sverige kommer att presenteras under Vetenskapsfestivalen då det även finns möjlighet att få ett häfte.

Självklart finns alla häften att ladda ner direkt från vår webb.