Var med på Forskartorget på Bokmässan

2019-03-13

Välkommen att medverka på Forskartorget, Bokmässan i Göteborg, den 26–29 september.

Forskartorget är en välkänd arena för kunskapsspridning, där forskare och besökare möts för att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, organisationer och bokförlag presenteras ett fullmatat program. Under torsdagen och fredag förmiddag besöks mässan främst av yrkesverksamma. Övrig tid är mässan öppen för allmänheten. Forskartorget finns i B-­‐hallen, B05:72.

Programförslag till Forskartorget 

Du är välkommen att lämna in programförslag till Forskartorgets scenprogram som pågår under Bokmässans alla fyra dagar. Föreslå
gärna ett eller flera programinslag, antingen som kort program (15 minuter) eller en dubbelkvart (30 minuter).

Teman

För att garantera bredd och spets välkomnar vi förslag från samtliga discipliner och strävar efter ett tvärvetenskapligt program. I år har vi även tips på teman som kan vara användbara när du föreslår program:

  • Språk och människa
  • Djur och människa
  • Förändring och människa
  • Artificiell Intelligens (AI) och säkerhet
  • Astronomi (Rymdåret 2019)

Bokmässans teman är Sydkorea, Jämställdhet och Medievetenhet.

Kriterier för programförslag

När du föreslår program till vår scen har vi tre kriterier:

1) Programmet ska innehålla någon form av aktuellt forskningsresultat.
2) Minst en av de medverkande ska vara forskare.
3) Forskningen ska presenteras på ett lättillgängligt och lustfyllt sätt.

Exempel på program, hittar du i fjolårets program på forskartorget.se

Om du är intresserad kan du höra av dig till Mona Holmfors på info@forskartorget.se.