RJ:s årsböcker

Under de senaste decennierna har RJ finansierat ett stort antal forskningsprojekt inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Denna forskning återupptäcker och nytolkar det förflutna, genomlyser nutiden och bereder oss för en okänd framtid.

I årsboken vänder vi oss till en bred, intresserad allmänhet. Ambitionen är att bidra till bildningen, den slags bildning som – med en känd formulering – lägger grunden för den vidgade demokrati som det globala samhället behöver för sin mänsklighet.

Nedan listas årsböckerna men mer information om respektive bok finns under Vår forskning/arsbocker.

Riksbankens Jubileumsfond stöder open access och har därför beslutat att ge sina rapporter, utvärderingar, årsböcker och programskrifter en cc-by licens.