Forskarinitierad Flexit

2019-06-27

Under hösten kommer RJ att presentera en ny och förändrad modell av Flexit-programmet.

Flexit-programmet har pågått under närmare tio år och erfarenheterna har varit goda och berikande. Nu vill vi gå vidare och pröva andra varianter för att stimulera forskarrörlighet och bredda samverkan mellan akademi och det omgivande samhället.

I stället för den nuvarande Flexit-modellen, där forskare får söka tjänster på organisationer som RJ lyser ut, vill vi vända på steken och låta forskare tillsammans med organisationer skicka in förslag på Flexit-tjänster. Härigenom hoppas vi kunna stimulera forskare att ta egna samverkansinitiativ. Den nya modellen ska inte ses som en ersättning för, utan snarare som ett komplement, till den nuvarande Flexit-modellen.
Vi återkommer under hösten med mer information om utlysningen.