Global Issues – Integrating Different Perspectives on Social Inequality

2018-06-08

Sista ansökningsdatum

2018-10-30 16:00

I samarbete med bland annat Volkswagenstiftung utlyser RJ medel till forskning om globala frågor. Mer upplysningar kan fås av forskningssekreterare Fredrik Lundmark som handlägger utlysningen. Utlysningen i sin helhet, liksom ansökningsinformation finns på Volkswagenstiftungs webbplats.