Sommarskola i digital humaniora, Oxford

2020-01-13

Sista ansökningsdatum

2020-02-20 16:00

Planerat beslutsdatum

2020-03-16 18:00

Är du forskare eller doktorand med behov av ökad kompetens eller intresse för digital humaniora?

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora. RJ bekostar boende, måltider, resa och kursavgift. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom området varvat med möjligheten att välja mellan åtta olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen äger rum på Keble College den 13-17 juli 2020. Se länk för vidare information från Oxford Summer School.

Anvisningar

Du ska skriva ett ansökningsbrev (maximalt 5 000 tecken inklusive blanksteg) där behovet av utbildningen vid Oxford ska motiveras och kopplingen till samt en beskrivning av den forskning som du bedriver. Vidare ska relevant cv för kursen, anges i ansökan. Utlysningen är öppen för doktorander och disputerade forskare. Ansökan görs via RJ:s ansökningssystem.

Bedömningskriterier

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är det vetenskapliga behovet av sommarskolan i relation till den forskning som den sökande bedriver.

Beredningsprocess

Ansökningssystemet öppnar den 20 januari och deadline för ansökan är den 20 februari klockan 16.00. Besked lämnas till sökande senast den 16 mars. Ansökningarna bereds av RJ:s kansli, inga beslutsmotiveringar lämnas.

Slutredovisning

Efter avslutad kurs begär RJ in en slutredovisning (på maximalt 5 000 tecken inklusive blanksteg). Slutredovisningen görs via RJ:s ansökningssystem. Redovisningen ska behandla upplevelsen av sommarkursen samt vad det har inneburit för sökandes kompetens inom fältet. Deadline 16 september 2020.