Vår forskning

2019-02-08

Syftet med all forskning är att nå ny kunskap. Via vår webbplats hoppas vi kunna visa på några av de många resultaten som kommer av den forskning vi stöder. Via de beviljade anslagen kan man från och med 2008 också söka på slutredovisningarna, där projektledarna listat några av projektens viktigaste resultat. Äldre projekt och satsningar är inte alltid digitaliserade, några av dem hittar man dock under sidan Tidigare satsningar.