Årsböcker

2013-12-18

Under de senaste decennierna har Stiftelsen RJ kunnat finansiera ett stort antal forskningsprojekt inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Denna forskning återupptäcker och nytolkar det förflutna, genomlyser nutiden och bereder oss för en okänd framtid.

I årsboken vänder vi oss till en bred, intresserad allmänhet. Ambitionen är att bidra till bildningen, den slags bildning som – med en känd formulering – lägger grunden för den vidgade demokrati som det globala samhället behöver för sin mänsklighet.

Årsbok 2016/2017: Krig/fred

Krig/fred

Krig/fred är den nionde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond. I 2016/2017 års bok uppmärksammar vi den betydande freds- och konfliktforskning som utförs i Sverige, mot bakgrund av dagsdebatten om konflikter, terrorhot och flyktingproblematik. Boken innehåller även ett rundabordssamtal med Hans Blix, Katarina Engberg och Pierre Schori.

Medverkande: Daniel Möller, Johan Eellend, Patrik Johansson, Hanne Fjelde, Krisitne Höglund, Bo Malmberg, Henrik Urdal, Neil Powell, Rasmus Kløcker Larsen, Annemarieke de Bruin, Carmen Elrick-Barr, Peter Wallensteen, Timo Smit, Gaudence Nyirabikali, Ivana Maček, Anna Maria Forssberg, Erik Melander, Jan Teorell, Karin Aggestam, Isak Svensson samt Jenny Björkman.

Red. Jenny Björkman & Arne Jarrick.

Boken säljs i bokhandeln men finns även i digital version.

Ytterligare information: Makadam förlag, 08-645 10 52, info@makadambok.se

Årsbok 2015/2016: Tänka vidare

Tänka vidareI 2015/2016 års bok uppmärksammar vi vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid. Hur bör svensk forskning organiseras och finansieras för att åstadkomma mer världsledande forskning, mer internationalisering, mer mobilitet, mer open access, mer impact, mer humanistiskt perspektiv på andra vetenskaper. Mer av det mesta helt enkelt...

Medverkande: Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Katarina Bernhardsson, Göran Blomqvist, Göran Djupsund, Lars Geschwind, Ylva Hasselberg, Peter Hedström, Ulf Heyman, Poul Holm, Wang Hui, Mikael Härlin, Gunn Johansson, Svein Kyvik, Liv Langfeldt, Orvar Löfgren, Helga Nowotny, Bente Rosenbeck, Ulf Sandström, Sverker Sörlin, Linda Wedlin, Agnes Wold, Eva Österberg, Johan Östling

Red. Jenny Björkman & Björn Fjæstad
Illustrerad av Ulf Lundkvist
288 s. Klotband med mjuk pärm.
ISBN 978-91-7061-169-8. Även i engelsk utgåva.

Ytterligare information:
Makadam förlag 08-645 10 52, info@makadambok.se

Tidigare årsböcker

2014/2015 Alla dessa marknader

2013/2014: Läsning

2012/2013: Tungan på vågen: vågmästare och balanspartier

2011/2012: Ett nordiskt rum. Historiska gemenskaper från Baltikum till Barents hav

Mellan 2008 och 2010 var historikern Marie Cronqvist redaktör för
årsboken. Tre årsböcker med tre mycket skilda teman: Den första
från 2008 handlade om hållbarhet utifrån ett humanistiskt perspektiv.
Den andra hanterade språket och kommunikationen människor emellan, den sista fokuserar på vetenskapen i sig.

2010: Allt som tänkas kan. 29 ingångar till vetenskapens villkor.

2009: Samtal i rörelse, handlar om dialoger och om språket.

2008: Hållbara värden. Åtta essäer om tingens ordning och idéers bärkraft.