Flexit

2013-12-12
Flexit

Flexit-programmet är ett pilotprojekt, där RJ söker nya flexibla 
lösningar för att sprida forskning och forskare utanför akademin.

Dess huvudsyften är att:

  • Bygga broar mellan humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning och näringslivet.
  • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler organisationer utanför akademin kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare, och vice versa.
  • Påverka meriteringssystemet så att akademin i högre grad värderar erfarenheter från näringslivet och vice versa.
  • Visa alternativa karriärsmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till en akademisk institution och fortsätter där med kontakterna med företaget/organisationen. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen (75% under samtliga tre år), företaget/organisationen står för lön för resten av anställningen. Företaget/organisationen är arbetsgivare och utser en kontaktperson för forskaren. Forskaren sitter på företaget/organisationen som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter med universitetsvärlden.

Artiklar om senaste årens Flexit-forskare

Flexit-forskare gör socialtjänstens arbete tydligare

Pia NykänenPia Nykänen, filosof och lektor i utbildningsvetenskap, ska klargöra vad brukares medbestämmande inom socialtjänsten innebär och hur det överensstämmer med lagstiftningen. Läs mer

 

Kvinnor, makt och golf

Sophie LinghagVad krävs för att lyckas med jämställdhetsarbete inom den ideella sektorn, med dess speciella villkor? Vilka är de organisatoriska förutsättningarna? Det hoppas Sophie Linghag, doktor i ekonomi, veta mer om när hennes Flexit-projekt på Svenska Golfförbundet är avslutat. Läs mer

 

Normer och makt i Hyresgästföreningen

Anna AdenijiAnna Adenijis uppdrag på Hyresgästföreningen handlar om normer och makt, om att få en bredare presentation i förtroendevalda styrelser och få bättre kunskap om vilka normer som präglar organisationen. Läs mer

 

Forskare som fokuserar på människan

Tre Flexit-forskare utgår från människan – kunden, medborgaren, eleven, användaren – i sin forskning. Det är ett perspektiv som fungerar väl när forskning och praktisk verksamhet ska förenas. Läs mer

 

Fokus på personlig integritet inom vården

Sara Belfrage Sara Belfrage arbetade som lärare i filosofi vid Umeå universitet i höstas när Flexit-projektet utlystes. Nu är hon anställd på Myndigheten för vårdanalys, för att analysera människors värdering av personlig integritet inom vården. Läs mer

 

 

Flexit-projekt ska jobba med stödstrukturer

Elisabet HöögFolkhälsovetaren Elisabet Höög är Flexit-forskare på FoU Välfärd vid Region Västerbotten.
– Frågor vi ställer oss i projektet är bland annat hur FoU Välfärd kan stödja lokala miljöer, hur man kan samverka bättre, vem och vilka som ska stödjas och hur man tar reda på vilket stöd som behövs. Läs mer

 

Flexit fyller på med nya forskare

Bild på Flexit-forskare 2014

Att byta miljö, att vara en akademisk resurs för företagen och att samtidigt utveckla nya kompetenser har varit starkt drivande skäl. Läs mer