Stipendier

2014-01-20

Merparten av RJ:s stöd utgår i form av projektanslag, men RJ har också en rad andra forskningsstöd, som stipendier och riktade utlysningar till olika områden. Samtliga utlysningar annonseras på webbplatsen, RJ:s Facebook-sida samt i nyhetsbrevet när det skickas ut.