Ars Edendi - räddar medeltiden

2014-08-29
Ars Edendi - räddar medeltiden
Medeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan. - See more at: http://www.rj.se/Forskningsnyheter/Boken/2014/Texter-raddas-for-omvarlden/#sthash.JoK9NJ3x.dpuf
Medeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan. - See more at: http://www.rj.se/Forskningsnyheter/Boken/2014/Texter-raddas-for-omvarlden/#sthash.JoK9NJ3x.dpuf
Medeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan. - See more at: http://www.rj.se/Forskningsnyheter/Boken/2014/Texter-raddas-for-omvarlden/#sthash.JoK9NJ3x.dpuf
Medeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan. - See more at: http://www.rj.se/Forskningsnyheter/Boken/2014/Texter-raddas-for-omvarlden/#sthash.JoK9NJ3x.dpuf
Medeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan. - See more at: http://www.rj.se/Forskningsnyheter/Boken/2014/Texter-raddas-for-omvarlden/#sthash.JoK9NJ3x.dpuf
Medeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan. - See more at: http://www.rj.se/Forskningsnyheter/Boken/2014/Texter-raddas-for-omvarlden/#sthash.JoK9NJ3x.dpuf
Medeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan. - See more at: http://www.rj.se/Forskningsnyheter/Boken/2014/Texter-raddas-for-omvarlden/#sthash.JoK9NJ3x.dpufMedeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan.

Medeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan.

Ars Edendi är ett av de mest omfattande humanistiska forskningsprojekt som genomförts i Sverige. Med ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond om 33 miljoner kronor har Gunilla Iversen och hennes forskargrupp fått åtta års arbetsro att leta fram medeltida handskrivna texter och se till att de på nytt görs tillgängliga. Titeln på programmet, Ars Edendi, betyder just konsten att ge ut.

Nu närmar sig projektet sitt sista år. Gunilla Iversen lägger under intervjun sista handen vid en sin samling troper till Gloriasången. Just troper var en speciell form av poesi i den medeltida mässans sånger på 800-talet.  De finns i handskrifter som munkar och präster skrev på pergament, gärna tillverkade av skinn från ofödda kalvar eller lamm och med ett bläck som visat sig hålla för tidens tand.

Ville skapa enighet i Europa

Karl den store som styrde över en rad av dagens europeiska länder kring år 800 använde klostren och den gregorianska sången för att skapa ett enhetligt Europa. Han krävde att samma sånger skulle sjungas överallt. Alla skulle skriva på samma sätt och med samma handstil. Dagens typsnitt Times New Roman har stora likheter med de medeltida munkarnas piktur.

- Fast alla bröt hela tiden mot reglerna. Så fort man kopierade en text lades nya verser till mellan fraserna. Det kunde vara upp till 50 nya verser i en enda gloria. Ingen ägde texten, det fanns ingen copyright, berättar Gunilla Iversen.

På 1500-talet förbjöds dessa texter av Vatikanen. Sedan dess har de legat bortglömda i klosterbibliotek runt om i världen. Ars Edendi har knutit till sig de främsta experterna i världen på medeltida texter för att ge dem nytt liv.

Letat i klosterbibliotek

Arbetet har till stor del bestått i att leta i klosterbibliotek i Frankrike, Italien, södra Tyskland och England. Gunilla Iversen berättar hur hon suttit i tystnaden i Biblioteca Nazionale Marciana invid den hektiska Markusplatsen i Venedig och fördjupat sig i handskrift från 1000-talet.

- Där satt jag med handskrift som någon har skrivit för tusen år sedan. Att följa en människas handrörelser är fascinerande. Kyrkor har rasat, väggmålningarna har flagnat, men handskrifterna är bevarade och sångerna kan sjungas igen.

Forskarna i Ars Edendi arbetar med en rik flora av textgenrer som spelade en central roll under medeltiden men som i dag ofta är okända: kommentarer av bibelns böcker, av mässans sånger, modellpredikningar, stycken ur de antika grekiska filosofernas och tragödernas texter. Texterna handlar inte om de dagliga vedermödorna. Detta är inte folkets röst.

- Det är en intellektuell elit som tar till orda. Och de sysslade inte med kärnfysik, utan om hur man kan förklara evigheten. Texterna uttrycker människans längtan efter ett tillstånd som förhöjer sig över det vardagliga.

Svensk tradition

Stockholms universitet har en lång tradition av att arbeta med medeltida texter.  Dess tidigare rektor och förste professor i latin, Dag Norberg, gjorde stora insatser för att lyfta intresset för medeltidslatin. Gunilla Iversen var Norbergs student.

- Dag Norberg gjorde Sverige känt i världen för utgivningen av medeltida litteratur och jag försöker arbeta i hans fotspår.

Utgivningen sker genom en rad förlag runt om i världen. Texterna ges ut på latin och grekiska och i vissa fall följs de åt av en engelsk översättning. Man bjuder också in internationella forskare att medverka i en volym; Entering the Editorial Laboratory – a casebook for and by editors och medieval texts. Men vissa texter sjungs fram. I projektet har man städslat världens främsta kör för gregorianska sånger, Gilles Binchois, som Gunilla Iversen lockade till Tyresö kyrka där en CD-spelades in.

- Vi riktar oss mot en internationell publik men det kommer även en bok på svenska om Ars Edendi, säger Gunilla Iversen.