Riksdagsforskning

2013-12-13

Riksdagsforskning har under senare år minskat i omfattning, samtidigt som riksdagens roll och arbetsuppgifter har genomgått betydande förändringar bland annat på grund av globalisering, tilltagande europeiska integration, medialisering och krav på ökad öppenhet.

Dessutom påverkar förändrade villkor för beslutsprocessen i kammare och utskott. Den internationella parlamentsforskningen har kommit att behandla frågor som inte tillräckligt har uppmärksammats inom svensk forskning.

Mot denna bakgrund beviljades fyra forskare medel: