Skatteforskning

2013-12-13

Skatter och skattesystem i en värld av alltmer globalt beroende. Hösten 2007 tog Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med Skatteverket och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) initiativet till en nysatsning på forskning inom skatteområdet.

Hösten 2007 tog RJ tillsammans med Skatteverket och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) initiativet till en nysatsning på forskning inom skatteområdet. Gensvaret var mycket starkt. Fem av ansökningarna beviljades under våren 2008 anslag för tre år, varvid RJ bidrog med 8 mkr, FAS med 5 mkr och Skatteverket med 15 mkr.

Satsningen utgick från Områdesgruppen för offentlig ekonomi. En ny utlysning skedde 2010 och 2011 beviljades sju projekt medel. I den andra omgången bidrog Skatteverket med 15 mkr, FAS med 7 mkr och RJ med 10 mkr.

Nya utmaningar för skatteforskningen

Riksdagens skatteutskott, RJ och Skatteakademien arrangerade den 9 december en konferens om nya utmaningar för skatteforskningen.

Dagen bestod av presentationer av erfarenheter och slutsatser från sex års skatteforskning samt diskussioner om behoven av ökad symmetri i beskattningen av arbete och kapital, samt hur den svenska kapitalbeskattningen kan förbättras.

Bland andra medverkade:

Magdalena Andersson, finansminister
Sören Blomquist, professor, Uppsala Center for Financial Studies
Erik Åsbrink, förre finansministern
Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket
Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt

Konferensen finns att se i sin helhet.

Artiklar om konferensen

Så kan skattesystemet reformeras

Ny kunskap som kan användas i skattepolitiken

 

Antagna forskare 2011

  • Sören Blomquist, nationalekonom: Skatter och skattesystem i en globaliserad värld II, Uppsala.
  • Åsa Gunnarsson, jurist: Feminist Studies on Taxation and budgeting, Umeå.
  • Lotta Björklund Larsen, antropolog: Swedish Tax Dynamics. Values and Practices at the Swedish Tax Agency and the Economization of Society, Score, Stockholm.
  • Lennart Flood, nationalekonom: Economic Incentives and the Design of the Welfare State, Göteborg.
  • Thomas Aronsson, nationalekonom: Ett beteendeekonomiskt perspektiv på beskattning och offentliga utgifter I en global ekonomi, Umeå.
  • Eleonor Kristoffersson, jurist: Offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen, Örebro.
  • Mattias Dahlberg, jurist: Dividing the Tax Base in a Globalized World, Uppsala.

Antagna forskare 2008

Thomas Aronsson, Sören Blomquist, Åsa Gunnarsson, Joakim Palme och Dino Viscovi.