Civilsamhället

2014-01-28

RJ har de senare åren haft två utlysningar om civilsamhället.

RJ:s områdesgrupp för forskning om civilsamhället initierade en utlysning om forskning om civilsamhället. Satsningen avsåg stöd till yngre forskare, som avlagt doktorsexamen år 2002 och senare. Den finansierades av RJ, i samverkan med Hyresgästföreningen, Sensus studieförbund, Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran och Vårdförbundet. Forskningsmedel utlystes vid två tillfällen: i juni 2007 och i juni 2008. Totalt ingavs närmare 90 ansökningar, varav nedanstående åtta forskare beviljades anslag. Några av dessa projekt är sökbara under beviljade anslag. Övriga finns här.

Projektstart 2008 (tre år)

Fil.dr Jens Sörensen, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, beviljas 2,7 milj. kr för projektet Civilsamhället och den nya bistånds- och säkerhetspolitiken. Läs hans slutredovisning här.

Fil.dr Urban Markström, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, och fil. dr Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola, beviljas tillsammans 2,8 milj. kr för projektet Idealitet i omvandling. Det civila samhällets organisationer på det psykiatriska området. Läs deras slutredovisning här.

Fil.dr Susanne Lundåsen, Ersta Sköndal Högskola, beviljas 2,3 milj. kr till projektet Föreningslivets inflytande i det lokala.
Läs hennes slutredovisning här.

Fil.dr Magnus Jegermalm, Ersta Sköndal Högskola, beviljas 1,2 milj. kr till projektet. Det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat – trender av informell omsorg och frivilliginsatser. Läs hans slutredovisning här (or in english here).

Projektstart 2009 (två år)

Dessa slutredovisningar finns i vår sedvanliga databas.

Ekon.dr Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Högskola beviljas 1,5 milj. kr för projektet: I gränslandet mellan näringsliv och civilsamhälle - om användandet av managementmodeller i svenska ideella organisationer

Fil.dr Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet beviljas 1,5 milj. kr för projektet: Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället

Fil.dr Catarina Lundström, Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet, Östersund, beviljas 1,5 milj. kr till projektet: Välfärd och kulturell kolonialism

Fil.dr Anders Sjögren, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, beviljas 1,1 milj. kr till projektet: Tillhörighetens och utanförskapets politik: Landrättigheter, medborgarskap och civilsamhället i Kenya och Uganda.