European Foreign and Security Policy

2014-01-29

Föregångaren till satsningen Europe and Global Challenges var European Foreign and Securtity Policy Studies som finansierade 94 yngre forskare över hela Europa.

Tillsammans med italienska Compagnia di San Paolo och tyska Volkswagenstiftung har RJ mellan 2004 och 2010 haft ett samarbete som syftar till att finansiera unga forskare inom utrikes- och säkerhetspolitikens område. 94 yngre forskare är antagna i programmet. Målsättningen har varit att ge unga forskare möjlighet att vistas i en miljö i ett annat land i upp till två år. Varje år har kohorter om 20-25 stipendiater utsetts.

I anslutning till detta program utdelas även ett pris för bästa insats av en forskare eller skribent inom ämnesområdet. Priset är tänkt att hedra minnet av utrikesminister Anna Lindh, vars tragiska död har motiverat tillkomsten av forskningsprogrammet.

The Anna Lindh Award är på 20 000 euro och gick 2009 till den tyske forskaren Thomas Diez, professor vid universitetet i Tübingen. 2008 var pristagaren Nathalie Tocci, som promoverades vid London School of Economics. 

Mer om den går att läsa på programmets hemsida.

Satsningen har varit så lyckad att samtliga finansiärer gått vidare med ett nytt samarbete kallat Europe and Global Challenges.