Forskarskolor

2014-01-29

Sedan riksdagens beslut 2000 om att forskarutbildning är statens ansvar, stödjer RJ inte längre forskarskolar, vilket stiftelsen tidigare gjort.

I början av 1990-talet gjorde staten en satsning på forskarskolor i form av kortare tematiska doktorandkurser inom forskarutbildningen. Senare satsade Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) på regelrätta graduate schools, det vill säga stöd till hela doktorandutbildningar. Riksbankens Jubileumsfond gav med början 1995 programanslag ur den nya kulturvetenskapliga donationen, vilka i hög grad avsåg stöd åt doktorander; i praktiken ett slags tematiska forskarskolor.

Under åren 1998-2001 beslutade stiftelsen att anslå medel till fyra större forskarskolor. Först ut var forskarskolan i moderna språk (1999-2005), därefter kom forskarskolan i matematik med didaktik (2000-2006). År 2001 startades sedan tillsammans med STINT Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies (SSAAPS) och följande år Nordiska museets forskarskola för museianställda.

Genom riksdagens beslut år 2000 att doktorandutbildning är statens ansvar, har RJ:s styrelse beslutat att inte avsätta medel till forskarskolor eller att överhuvudtaget stödja doktorander i utbildning. Under 2008 kommer således alla de forskarskolor som RJ stött att avslutas. Efter en utvärdering av de uppnådda resultaten kommer dock RJs styrelse att ta ställning till att finansiera ett begränsat antal postdoktorala tjänster i anslutning till respektive forskarskola.