Forskartjänster i ABM-sektorn

2019-02-11

Tillsammans med Vitterhetsakademien har RJ totalt tillsatt 17 femåriga postdok-tjänster inom ABM-sektorn.

Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien har tillsammans tillsatt 17 femåriga postdoktorala trainee-tjänster vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, Kungl. biblioteket, Landsarkivet i Lund, Lunds universitetsbibliotek, Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens historiska museum samt Uppsala universitetsbibliotek. Respektive myndighet medfinansierar tjänster med 25 procent av lönen och alla övriga omkostnader. I görligaste mån var tanken dessa tjänster att efter utvärdering permanentas.

Satsningen utvärderades 2012 och utvärderingen går att ladda ner (sök under publikationer eller tryck på länken här).

Satsningen har också gett upphov till den rad konferenser och seminarier. Ett av dem går att se här.

Flera av ABM-forskarna har slutredovisat sina projekt, några av dem finns tillgängliga digitalt nedan.

ABM-forskare

2010

Christian Mühlenbock: Nemo Saltat Sobrius. Vindrickande kring Medelhavet under det första århundradet före Kristus. Läs mer här.

Tjänsten är inriktad mot museets stora och ofullständigt bearbetade Cypernsamlingar och är ett samarbete mellan RJ,Vitterhetsakademien och Medelhavsmuseet. Den kommer att följas av en motsvarande satsning av A.G. Leventis Foundation.

2009

Tjänsterna rekryterades i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Laila Kitzler Åhfeldt: Runristandets dynamik: Forskning om runristare, vård och digital kommunikation.

Läs mer här.
Slutredovisningen finns att läsa här.

Magnus Källström: Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter. Läs mer här. 
Läs slutredovisning här.

2006 och framåt

Institutet för språk och folkminnen i Uppsala:
Lennart Ryman: Den fornsvenska och äldre nysvenska namnfrasens semantik, syntax och morfologi. Läs projektbeskrivningen.
Jenny Öqvist: Stockholmsdialekter i interaktion. Läs projektbeskrivningen här.

Kungl. biblioteket:
Otfried Czaika: Philipp Melanchton och hans betydelse för det svenska samhället under 1500- & 1600-talet. Läs projektbeskrivningen
Jonas Nordin:Pamfletter och folkliga småtryck som religiös vederkvickelse, rännstenslitteratur och arena för borgerlig offentlighet. Läs projektbeskrivningen.

Kungl. Myntkabinettet:
Cecilia von Heijne: Ett land, ett mynt? Mynt, gränser och identitet i Magnus Erikssons Sverige. Läs projektbeskrivningen.

Läs hennes slutredovisning på svenska eller engelska.

Lunds universitetsbibliotek:
Håkan Håkansson: Religion och naturvetenskap i stormaktstidens Skandinavien, ca 1600–1700. Läs projektbeskrivningen. Läs slutredovisningen på svenska eller engelska.
Fredrik Åström: Visualisering av forskningsområden. Läs projektbeskrivningen eller läs slutredovisningarna på svenska eller engelska.

Nationalmuseum:
Carina Fryklund: Flamländksa 1600-talsmålningar. Läs projektbeskrivningen
Martin Olin: Tessinsamlingarna. Läs projektbeskrivning,  läs slutredovisningen.

Nordiska museet:
Ulrika Torell: Sötsaker och massmarknad: Konsumtionskulturer kring socker och sött i Sverige från 1800-talets slut till våra dagar. Läs projektbeskrivningen
Läs slutredovisningen på svenska och engelska här nedan:
Ulrika Torell sv.docx
Urika Torell engelska.docx

Anna Dahlgren: Boken om ditt liv. Fotoalbum – minne – tid – identitet. Läs projektbeskrivningen eller läs slutredovisningen eller den bok som avslutade projektet. (Slutredovisning på engelska)

Riksantikvarieämbetet:
Ola W. Jensen:Att bevara eller att inte bevara: Om den svenska bevarandeideologins historia.
Läs projektbeskrivningen
Läs slutredovisningen:Ola W Jensen sv.pdf

Riksarkivet och landsarkiven:
Marie Lennersand: Det svenska kommittéväsendet 1600–1900. Läs projektbeskrivningen
Peter Ullgren: Herrgårdarnas finrum: Tjänstefolk på skånska och halländska herrgårdar 1740–1940.
Läs projektbeskrivningen
Slutredovisning: peter Ullgren sv.pdf
Peter ullgren engelska ABM.pdf

Uppsala universitetsbibliotek:
Anna Fredriksson Adman: Den antika litteraturens inverkan på vetenskapen i Uppsaladissertationer 1600-1850. Läs projektbeskrivningen.

Läs även slutredovisningen.


Maja Larsson (numera Bondestam): Manlig auktoritet och kroppslighet kring sekelskiftet 1800. Läs projektbeskrivningen

Statens historiska museum:
Jonas Monié Nordin: Andra tider, andra platser. Läs projektbeskrivningen. Läs slutredovisningen på svenska och på engelska.