Forskning vid Sv. instituten

2019-02-11

För att öka och bredda forskningsverksamheten vid de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom, utlyste RJ 2010 tre forskartjänster.

Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien har i en gemensam satsning utlyst anställningar som forskare vid forskningsinstituten i Aten, Istanbul och Rom. Syftet med satsningen har varit att bredda och förstärka forskningsverksamheten vid instituten, att förbättra möjligheterna för svenska forskare att verka i en internationell forskningsmiljö samt att mer övergripande stimulera den svenska forskningens internationalisering.

Forskare 2010

Fil. dr Åsa Eldéns projekt heter Gendered Violence in the Turkish Media och knyts till institutet i Istanbul. Läs om hennes forskning.

Fil. dr Cecilia Olovsdotters projekt heter Virtue, glory, immortality: on the applications and meanings of the architectural figure-frame in late Roman and early Byzantine imagery (c. 180-600 CE), och knyts till institutet i Istanbul. Läs mer om hennes forskning.

Fil. dr Jenny Wallenstens projekt heter Active strategies for communicating with the divine in the Hellenistic and early Roman period, och knyts till institutet i Athen. Läs mer om hennes forskning.