Skatteforskning

2013-12-13

Skatter och skattesystem i en värld av alltmer globalt beroende. Hösten 2007 tog Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med Skatteverket och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) initiativet till en nysatsning på forskning inom skatteområdet.

Hösten 2007 tog RJ tillsammans med Skatteverket och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) initiativet till en nysatsning på forskning inom skatteområdet. Gensvaret var mycket starkt. Fem av ansökningarna beviljades under våren 2008 anslag för tre år, varvid RJ bidrog med 8 mkr, FAS med 5 mkr och Skatteverket med 15 mkr.

Satsningen utgick från Områdesgruppen för offentlig ekonomi. En ny utlysning skedde 2010 och 2011 beviljades sju projekt. I den andra omgången bidrog Skatteverket med 15 mkr, FAS med 7 mkr och RJ med 10 mkr.

Antagna forskare 2011

Antagna forskare 2008