Utlysning med VR och Vitterhetsakademien: Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

2018-04-19

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Utlysningen inom digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet grundar sig på ett regeringsuppdrag och programmet är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Programmet kommer att koordineras av en gemensam samordnare och ytterligare utlysningar med denna inriktning kan förväntas i framtiden inom ramen för programmet.

Utlysningen