Stipendier

2014-01-20

Merparten av stödet utgår i form av projektanslag, som söks i konkurrens under den årliga utlysningen, men RJ har också en rad andra forskningsstöd, som stipendier och riktade utlysningar.

Stipendier

Erik Rönnbergs donation

Humboldtstipendier