Swedish Foundations’ Starting Grant

2016-12-21

Med Swedish Foundations' Starting Grant vill vi fånga upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen, och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning.

Forskningsansökningarna till Europeiska forskningsrådet (ERC) hör till de mest genomarbetade som görs i Sverige idag och ERC:s Starting Grant utgör betydelsefulla forskningsmedel i början av karriären. Det är allmänt omvittnat att kvaliteten på alla de som går vidare till intervju är mycket hög och att sakkunnigbedömningen som görs är av högsta klass.

Varje år går ett antal forskare vid svenska universitet vidare till intervju för ERC:s Starting Grant. Vissa får medel, vissa får högsta betyg men ingen finansiering eftersom ERCs budget inte är tillräcklig.

Swedish Foundations' Starting Grant är ett samarbete mellan idag fem stiftelser: Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Beslutet att bevilja medel tas individuellt av de deltagande stiftelserna i enlighet med deras stadgar och rutiner.

Ingen ny bedömning av forskningsansökningarna görs; ett mycket enkelt administrativt förfarande håller ihop satsningen. Vi förlitar oss på den mycket noggranna process som ERC har.

Genom satsningen erbjuds forskarna ett anslag om cirka 1,5 miljoner euro i fem år, men de måste fortsätta att söka medel från ERC för att få ytterligare ett års anslag. Om man beviljas anslag från ERC, avslutas den svenska finansieringen. Våra bidrag ska inte bli en ersättning för ERC-finansiering utan ett steg på vägen mot den.